Programová brožura ke stažení zde

Informace

Organizátor přijímá od letošního roku přihlášky k aktivní i pasivní účasti pouze prostřednictvím elektronického formuláře na www.kardidoen2016.cz .

Registrační poplatek 300,- Kč včetně 21% DPH zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení během akce.

Registrační poplatek uhraďte na č. účtu: 37035231/0100 - Komerční banka České Budějovice, variabilní symbol: 169409

 

Při úhradě na místě je cena registračního poplatku 400,- Kč (vč. DPH).

Administrace přihlášených osob: Mgr. Blanka Záleská: knihovna@nemcb.cz,

387 872 073

 

Informace pro firmy: Bc. Martina Mikešová, tel. 387 872 982, mikesova.martina@nemcb.cz

 

Organizační informace: PhDr. Marie Šotolová, tel. 387 872 015 nebo 723 847 004,

                                       pr@nemcb.cz

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

AKCE JE OHODNOCENA PRO LÉKAŘE 6 KREDITY

Vzdělávací akce je certifikována Českou asociací sester.

HODNOTA AKCE PRO SESTRY JSOU 4 KREDITNÍ BODY ZA PASIVNÍ ÚČAST